Zakres Usług logopedycznych

Oferta:

 • Diagnoza - dokładne i specjalistyczne badanie mowy z zastosowaniem różnorodnych technik.
 • Terapia - opracowany indywidualnie dla każdego pacjenta program terapeutyczny.
 • Profilaktyka logopedyczna - zapobieganie wadom wymowy poprzez wczesną interwencję logopedyczną.
 • Konsultacje logopedyczne dla rodziców i opiekunów.
 • Profilaktyka i terapia dysleksji obejmująca ćwiczenia przygotowawcze oraz naukę czytania i pisania oraz naukę ortografii.
 • Zajęcia z języka polskiego na poziomie nauczania zintegrowanego, szkoły podstawowej.

Diagnoza

 • obejmuje ocenę rozwoju mowy dziecka lub stanu mowy osoby dorosłej oraz prognozę czasu trwania terapii i podanie zakresu ćwiczeń.

I. Terapia wad wymowy, która obejmuje:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • seplenienie - nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, rz, cz, dz,
 • kappacyzm - zastępowanie głosek k i g odpowiednio głoskami t i d,
 • mowę bezdźwięczną - ( zamiana głoski "b" na "p", "g" na "k", "z" na "s"
 • reranie - brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r,
 • niedokształcenie mowy spowodowane upośledzeniem umysłowym.

II. Terapię osób dorosłych:

 • jąkanie
 • leczenie zaburzeń mowy po udarze mózgu (afazja), urazach, guzach, krwiakach, tętniakach mózgu lub wskutek wylewu mózgowego
 • reranie- brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r.
 • niedokształcenie mowy spowodowane upośledzeniem umysłowym i niedosłuchem.


III. Wczesna interwencja logopedyczna:

 • obejmuje wczesną diagnozę logopedyczną ( przed pierwszym rokiem życia) oraz wczesną terapię polegająca na stymulacji rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych i językowych.


IV. Konsultacje logopedyczne dla rodziców i opiekunów:

 • polegające na wyjaśnieniu istoty zaburzenia, instrukcji dotyczącej prowadzenia terapii z dzieckiem lub pacjentem w domu, a także materiały potrzebne do wykonywania tych ćwiczeń.


V. Profilaktyka i terapia dysleksji

 • obejmująca ćwiczenia przygotowawcze, naukę czytania i pisania oraz naukę ortografii.


VI. Zajęcia z języka polskiego

 • na poziomie nauczania zintegrowanego, szkoły podstawowej w zależności od potrzeb rodziców.


  

Kiedy do logopedy?

Choć każde dziecko jest inne i trudno mówić o normach, rozwój mowy ma swoje prawa i następuje zwykle w trzech etapach. Pierwszy, tzw. okres melodii to czas urodzenia